2006-07-13

Bör allt läras ut i skolan?

Per Landgren (kd) har motionerat om att Intelligent Design (tanken om att eftersom allt är så ändamålsenligt i naturen så måste det finnas en skapare) ska läras ut i svenska skolor jämte evolutionsläran.

På plats i Almedalen såg jag honom debattera med humanisternas ordförande. Mitt reportage från debatten kan läsas på: http://www.humanisterna.se/hTexter.asp?f=s&t=422

Den filosofiskt intressanta frågan är förstås om alla åsikter om fakta är lika rätt, och om dessa åsikter i så fall ska läras ut i den svenska skolan. För egen del tycker jag att det verkar vara en orimlig hållning.

Mvh
Anders

P.S. Jag bor numera i Trångsund: http://bloggkartan.se/registrera/25243/traangsund/D.S.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det är nästan så man tar sig för pannan när man läser att man i debatten använde Hitler, Lenin och Mao som argument mot att vara ateist för att dessa individer var ateister. Så dåligt. Dessutom var Hitler med i katolska kyrkan till sin död och såg till så att Göring och Goebbels inte gick ur kyrkan trots at det var mode att gå ur kyrkan i NSDAP. (Som Martin Bormann och Himmler var drivande i) Visst ansåg Hitler att kyrkan - i egenskap av fristående organisation - hotade staten, men han refererade under sin tid som rikskansler och Führer till gud ett flertal gånger. Dessutom var Hitler mer än djurvän, han var där till vegetarian, skulle därför vegetarianer vara nazister eller köttätare - som Stalin var - kommunister? Nu kanske någon invänder, men Hitler var vegetarian, här är mina källor:

Han[Hitler] oroade sig ständigt för att han skulle lägga på hullet: "En omöjlighet! Föreställ er mig springande omkring med tjock mage! Det voro politisk förintande!" Ofta kallade han då på betjänten för att försöka sätta stopp: "Ta med det där, är ni snäll! det smakar för bra." För övrigt hånade han ofta köttätare vid dessa tillfällen men försökte inte påverka mina åsikter. Han hade inte ens något emot en Steinhäger efter fet mat - även om han med självmedlidande påstod att det inte var nödvändigt för honom med den mat han åt. När det bjöds på köttbuljong kunde jag lita på att han skulle tala om "likte". Till kräftor hade han en historia om en död mormoder på lager. Hon kastades i bäcken av sina efterlevande för att locka fram dessa djur. Och till ål berättade han att dessa bäst göddes och fångades med döda kattor.
Källa: Albert Speers memoarer, sidorna: 240-241.

Den lille Krümel lagade mat till hela säkerhetszonen arbetsstyrka. Han utfodrade nästan tvåhundra personer dagligen ur sina jättelika grytor. Det var inte konstigt att en sådan masskock som under många år bara lagat mat till soldater inte brydde sig särskilt mycket om en vegetarians extravaganta nycker. Han hatade dessa köttföraktare av hela sitt hjärta, eller snarare så föraktade han dem. Men eftersom han även måste laga mat till Führern vare sig han ville det eller ej - det fanns ingen annan kock så långt ögat kunde nå och slutligen var Hitlers huvudpersonen - så bemödade han sig verkligen om att utarbeta en vegetarisk matsedel. Jag måste säga att Hitler i det här avseendet fann sig i en hel del, något som jag senare kunde fastställa vid måltiderna vid Berghof. han var mycket anspråklös och beskedlig i maten. Det var bara ibland som han beklagade sig över att hans kost var ganska långtråkig, att han alltid bara fick tillbehören utan köttet, så att det var precis som om något fattades. Krümel var av den åsikten att människan inte kan leva utan kött, och därför tillsatte han åtminstone en skvätt köttbuljong eller lite grisfett i alla soppor och de flesta maträtter. För det mesta märkte Führern bedrägeriet, blev arg och påstod sedan naturligtvis att han fått ont i magen av det. Slutligen lät han Krümel bara tillaga välling, potatismos och allehanda rätter som garanterat tillretts utan animaliska beståndsdelar. Att hans matsedel därmed inte blev mer lockande och omväxlande kan man tänka sig.
Källa: "I Hitlers tjänst - Traudl Junge berättar om sitt liv", Sid 48

För övrigt försökte Führern under måltiden att inge köttätarna avsmak för maten. Han ville visserligen inte omvända någon till att bli vegetarian, men han började plötsligt berättade hur vidrigt det går till i ett slakthus. "När högkvarteret var stationerat i Ukraina skulle mitt folk en gång inspektera det modernaste och största slakthuset där. Det var en helt mekaniserad fabrik, från grisar till korvar, bearbetning av ben, borst och hudar inbegripet. Allt var så rent och ordentligt, och vackra flickor stod i höga gummistövlar upp till vaderna i färskt blod. Trots det så mådde herrar köttätare illa, och många gick utan att ha sett allt. Något sådant kan inte hända mig. Jag kan utan vidare se på hur man drar upp morötter och potatis ur jorden, hämtar äggen i hönshuset och mjölkar korna.
Källa: "I Hitlers tjänst - Traudl Junge berättar om sitt liv", Sid 73
Kyrkorna har nu börjat sin vandring mot undergången. Det dröjer ännu några århundraden, sedan gör evolutionen det som revolutionen inte gjort. Varje vetenskapsman, som upptäcker något nytt hugger loss en bit av deras bas. Ofta beklagar man att man lever i en tid när man ännu inte vet hur den nya världen kommer se ut. Men sak kan jag säga alla köttätare: Den nya världen kommer vara vegetarisk!
Källa: Hitler i närbild, samtal, monologer och militärkonferenser under andra världskriget 1939 - 1945, sid: 76.

/Martin Tunström (s) - sökare och köttätare

Anders Ekman sa...

Tack för kommentaren, Martin.

Jag kan bara instämma i att argumentet faktiskt är riktigt dåligt av en person som har forskat. Så pass väl medveten borde Ström ha varit om metodlära, att han inte ens borde tagit upp en sådan parallell. Det förstår ju var och en att det inte är ett argument mot ateism ens om Hitler varit ateismens grundare.

För övrigt så gillade jag din avslutning:

"Kyrkorna har nu börjat sin vandring mot undergången. Det dröjer ännu några århundraden, sedan gör evolutionen det som revolutionen inte gjort. Varje vetenskapsman, som upptäcker något nytt hugger loss en bit av deras bas."

Det var uppfriskande ord av Adolf Hitler (inte varje dag man säger något dylikt...).

Mvh
Anders

Marcus sa...

Fakta är en sak. De ska vi lära ut. Åsikter om fakta är en annan sak. De ska inte spridas från katedern.

Däremot skulle vi alla må bra av att lära oss hur man formar åsikter utefter fakta, där ifrågasättandet av påstådda självklarheter (som evolutionsteorin i viss mån är) utgör en viktig del. Åsikter om fakta, och tro, är också livsviktiga (intelligent design kan man dock leva utan, annat än som exempel på hur ifrågasättande är möjligt).

Louise sa...

Eftersom frågor kring ursprung (och då framförallt big bang och evolution kontra kretationism) råkar vara ett att mina favoritintressen och specialiteter, kommenterar jag gärna frågan om Intelligent Design. Själv är jag uppvuxen i det väldigt frireligiösa Småland där kyrkobesökarna är många och kreationisterana (de skapelsetroende) likaså. I småländska skolor är det inte alls ovanligt att många elever tror på skapelse i stället för evolution. I dessa klasser efterfrågas ofta fakta och diskussion kring kreationism/Intelligent Design. För många elever vore det därför av stort intresse om även skapelsetroendes argument togs upp och vågade diskuteras öppet och fördomsfritt i skolan. Jag har många skapelsetroende vänner som känt sig kränkta i skolan där evolutionen lärs ut som ett faktum och skapelsetron ibland hånas av t.ex. biologilärare. För biologilärarna vore det också av intresse att kunna möta kreationisterna i sak i stället för att skolan försöker tiga ihjäl en hypotes som många tror på. Måhända finns inte samma intresse i andra delar av Sverige, men i frireligiösa trakter vore det ytterst intressant och önskvärt att även behandla Intelligent Design. Sedan kan man givetvis diskutera om hypotesen skulle diskuteras på religionslektionerna eller biologilektionerna, men det är en annan fråga. Intelligent Design som hypotes och "vetenskap" tänker jag inte heller kommentera.

En annan intressant iakttagelse i frågan om skaplesetro, är det faktum att det finns otroligt många människor i världen som inte tror på evolution och big bang. Bland både de kristna, muslimska och judiska anhängarna, liksom bland de österländska religionernas, finns det ett stort antal människor som helt förkastar tron på evolution till förmån för någon gudastyrd skapelse. Vore det inte av intresse att förmedla även denna syn på världens tillblivelse och argumenten för dessa även i svenska skolor? Återigen kan man givetvis diskutera om detta skulle undervisas på biologi- eller religionslektionerna. Viktigt är dock att man inte bara inskränker diskussionerna om skapelse till krisendomens syn, utan även till andra religioners, då den svenska skolan idag är tämligen mångkulturell.

Anhängare till Intelligent Design påstår att deras förespråkare ökar mer och mer i antal. Om detta är sant borde det väl vara av stort intresse att svenska elever och lärare lär sig mer om detta förhållningssätt till ursprungsfrågorna. Om inte för att försköna och hjälpa upp hypotesen, så för att kunna bemöta den och argumentera emot den. Intelligent Design lär troligen inte vara en hypotes som dör ut genom att den tigs ihjäl, utan en öppen diskussion och fakta kring ämnet borde vara det bästa sättet att bemöta denna hypotes. Eleverna kunde sedan själva avgöra vad de tycker de har störst belägg att tro på. Kanske skulle antalet evolutionister till och med öka, om man i skolan bemötte de argument som kreationisterna försöker sprida till kristna ungdomar. För om inte Intelligent Design bemöts med fakta i skolan, kan hypotesen likt en martyr vinna alltfler anhängare.

Anders Ekman sa...

Louise,

Tack för kommentaren.

Jag tror att det är viktigt att skolan tar ställning mot kreationismen såvitt den skall ses som en vetenskaplig teori som förklarar världen. Vill man visa att en vetenskaplig teori är sann, så bör man mena att det är den bästa förklaringen till någon observation som man har gjort. Och här saknar kreationismen alla tänkbara svar.

Skulle skolan jämställa evolutionsteorin med kreationismen, så bör man ställa sig frågan om inte numerologi bör jämställas med matematik, astrologi med astronomi och vad skolan egentligen ska lära ut blir en fullkomligt ogreppbar fråga (vilket skulle bli ett totalt kaos i Feyerabends anda). Det är sant att vetenskapen inte har alla svaren på de frågor vi ställer oss, men sett i ljuset av vår tillgängliga kunskap verkar den i vart fall kunna förklara en hel del som inte alternativen kan.

Sedan är det naturligtvis så att inte heller evolutionen kan bevisas. Ingen vetenskaplig teori kan bevisas absolut. Däremot kan man ge starkt stöd för sina respektive teorier, eller söka falsifiera dem.

Evolutionen kan falsifieras (om någon t ex skulle hitta fossilfynd som motsäger teorin), medan kreationismen inte kan falsifieras. Betyder det att kreationismen är sann? Nej, snarare tvärtom. Jag kan hävda att det bor en ekorre vid universums slut. Det kan du inte kontrollera på något sätt (såvida du inte kan bevisa att universum är oändligt eller att det är osannolikt att anta att det ska vara just en ekorre som står där vid universums utkanter), teorin verkar på det hela taget rätt svag för att inte säga usel såsom ett vetenskapligt antagande.

Skälen för att tro att evolutionen är en riktig tro är övervägande. Kreationismens argument är vare sig filosofiskt eller vetenskapligt övertygande.

Förstås har du helt rätt i att skolan bör ta upp dessa frågor till en öppen diskussion, men skolan bör definitivt ta ställning för vetenskapen - det kritiska sökandet efter sanning.

Förresten. Om du kommer hit den 22/3 så kan du följa med mig på föreläsningen "Kreationismens argument" som Sverker Johansson håller i.

Kan nog intressera dig... :)

/Anders

Louise sa...

Hej igen!

Jo, jag håller med dig om att kreationismens argument haltar. Jag tror dock att man gör evolutionsteorin en tjänst om man i skolorna bemöter kreationisternas argument och vågar diskutera dem.

Jag vill väldigt gärna gå på föreläsningen :) Hoppas att det fungerar med mitt schema, så att jag kan följa med dig!

/Louise