2010-07-04

Var finns framtidsberättelsen?

"Regeringens problem bland de unga är nog att man inte har någon framtidsberättelse att komma med. De tycker inte skatterna är viktigast, de är intresserade av de stora vyerna och vill prata om sin framtid, säger Toivo Sjörén, ansvarig för Sifos opinionsundersökningar, till SvD."

I en artikel i Expressen den 30 juni i år så uttalar sig en ansvarig för Sifos opinionsundersökningar och hävdar att regeringens problem bland de unga är att alliansen saknar framtidsberättelse.

Jag tycker inte riktigt att svaret är tillfredsställande. Ärligt talat är väl framtidsberättelserna ett problem för såväl den sittande alliansregeringen såväl som för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet?

Visst är det sannolikt så att regeringens vision bortom mandatperioden är det nog få som har någon koll på; kanske för att moderaterna saknar partiprogram och heller egentligen inte vill tala om sådant som ligger längre bort. Moderaterna har trots allt på ganska kort tid under Reinfeldts ledning blivit ett hyfsat pragmatiskt mittenparti, i såväl retorik som i praktisk politik. Otydligheten har därför i det närmaste blivit total om vad partiet vill på längre sikt. Ingen vet, men strategin att bli mer som socialdemokraterna själva har varit framgångsrik, varför man fortsätter på den inslagna vägen även om man förlorar i tydlighet på sikt.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har motsvarande problem. Välfärdssamhället är i stort sett "färdigt", och Sverige har en internationellt hög standard. Det stora flertalet har det ganska hyfsat, Sverige klarar sig väl vid jämförelser om barnadödlighet, läs- och skrivkunnighet, boendestandard, miljö, hälsa, utbildning, vård och omsorg m.m. Så vad vill man göra nu? Är miljön och omtanken om kommande generationer det som kommer att frälsa oss? Är det höjda skatter som blir lösningen för att rädda välfärdsstaten? Svårt att veta.

Inte helt oväntat tycker jag att de stora frågeställningarna idag, i mer eller mindre grad, saknas hos samtliga partier. Naturligtvis finns de heller inte hos småpartierna, som i regel bara har en frågeställning på agendan och heller nog inte mäktar med andra samhällsfrågor vare sig organisatoriskt eller kunskapsmässigt.

Så vad vill egentligen dagens partier?

Finns det någon som kan ta bladet ur munnen och bara ge lite anvisningar om de stora dragen? Hur vill man att skattesystemet ska se ut för att vara både effektivt och rättvist utformat? Hur vill man möta de globala utmaningarna på arbetsmarknaden? Hur ska framtidens sjukvård och äldreomsorg se ut med fler och fler äldre som ställer allt högre krav på sin vård? Hur vill partierna utveckla demokratin och öka inflytandet för människor i en tid där allting gå enormt snabbt och beslut fattas på fler och mer komplexa nivåer än tidigare? Var finns ideologierna och tankarna som ska föra samhället i den tänkta riktningen?

Såvitt jag kan bedöma verkar svaren saknas på frågorna även bland de mest seriösa och etablerade partierna idag. Som väljare kan man visserligen rösta, men inte välja. Två alternativ som egentligen ter sig tämligen lika tornar upp sig alltmer, och ingen pratar om vad man tänkt sig bortom horisonten. Alliansen för att det knappast skulle gagna deras väljarsiffror, de rödgröna för att de egentligen mer eller mindre tvingats in i ett samarbete utifrån omständigheterna.

Kanhända är det också så att vi nu egentligen inte kommer längre med välfärdsstaten, politiska beslut reduceras till förvaltarskap och den socialliberala pragmatismen gick slutligen ur som segrare över samhällsordningar och ideologiska tankesätt?

27 kommentarer:

Lars sa...

Kd å andra sidan bildades och kom in i riksdagen under den period när vårt historiskt mest konservativa parti M övergick till att bli mer och mer liberala. Deras vision var/är ett samhälle uppbyggt på kristna värderingar, vilket måste ses som konservativt, men har hängt kvar i riksdagen så länge tack vare att man mer och mer frångår sina kristna värderingar och har blivit ett bredare konservativt parti med inslag av liberalism. Det senare antagligen av samma anledning som Mp.

Anders Ekman sa...

Naturligtvis kan man betrakta konservatism som en framtidsmodell, även om ju utvecklingen i övrigt går framåt oaktat vad som händer i vårt land.

Mot bakgrund av den snabba utvecklingen, den demografiska situationen, internationaliseringen och EU-medlemsskapet m.m. så har jag dock svårt att tro att konservativa partier som SD och KD egentligen har något att erbjuda när det gäller de stora frågeställningarna. Konservatismen som system är hopplöst dött i Sverige, människor idag har vant sig vid ett samhälle där människor tycker olika och där sekularism ses som något mer eller mindre självklart man inte behöver kämpa för.

Tiderna förändras, och vi med dem.

Evigheten sa...

Förbrukning av antidepressiva läkemedel och potens medicin.
Stress relaterade fenomen som överkänslighet och utbrända människor.
Ungdomar som mår dåligt på grund av arbetslöshet ger fenomen som
stress, fetma, självmord och gäng tillhörighet blir ett annat fenomen.
Skönhetsideal får många att göra kosmetiska operationer och med det
höjer dom statistiskt självmords frekvensen för dom samma.
Det sitter inte där.....

Det ser ut som det är bra , men hur kan något kallas bra när det
finns så mycket människor som lider?

Visst har majoriteten det bra i Sverige, men hur länge står våra slavar i dom outvecklade länderna
ut med att göra vårt jobb till undervärde.

Man har lyckats med konsten att få kapitalet till att arbeta? låter som ett fall
för psykologen.

Att tänka sig att en sedel eller mynt skall utföra ett nyttigt arbete känns säkert normalt
för många, jag är som tur var inte normal.

Vad skall människan med framtids visioner till?
Ingen tycks begripa allas värde bara sitt eget välbefinnande står i fokus.

Vilket kommer att visa sig i valet dvs segregationer till följd av egot ger ett beteende
som ger tex SD mycket stöd.

Med vänlig hälsning Evigheten

Evigheten sa...

It takes all kinds to make a world...........
Man kunde önskar för din egen skull att du förstod hur rätt det är.
Du har förmodligen inte upplevt en kärleksfull uppväxt.
Det finns hjälp i den värld vi lever i.
Sök den hjälpen att se dig själv så slipper du söka den i andra.
Kärlek från Evigheten

Johan sa...

"Kanhända är det också så att vi nu egentligen inte kommer längre med välfärdsstaten, politiska beslut reduceras till förvaltarskap och den socialliberala pragmatismen gick slutligen ur som segrare över samhällsordningar och ideologiska tankesätt?"

Ja förmodligen. Fast behöver det vara dåligt? Folk är i stort sett rätt överens om vilket samhälle vi vill ha. De stora drakarna (m och s) kämpar om vem som kan administrera detta samhälle bäst. Sen fångar väl småpartierna upp olika slags intressegrupper som skiljer sig nämnvärt från medianväljaren.

Anders Ekman sa...

Johan,

nej, det behöver inte alls vara dåligt. Tvärtom kan det vara den bästa av världar, att det inte går att komma längre än så här politiskt sett. Att vi så att säga har "en ideologi" men flera partier och att det på det hela taget är administrationen det handlar om mer än visionen.

Men det kan också vara tidens tillfälliga anda. Om femtio år står kanske människor på barrikaderna igen, med nya eller nygamla slag att utkämpa.

mohammad sa...

Framtidsberättelsen finns att finna i det förflutna.

I de ideer som pga av sitt mänskliga innehåll inte passade den politiska agendan.

yo...

good night sweden

Evigheten sa...

Godnatt alla religiösa fanatiker och humanister.
Ni har lika rätt, men för att nå en lösning krävs förstående för varandra .
Att förstå gör få och det gör inte lyckan större.
Tiden är en måttstock på vad som komma skall.
Vad som komma skall är inte skrivet i någon skrift än.

Vad är det viktigaste för människan och dennes lycka?
Är den enes olycka den andres lycka?
Hur klok människan än blir, han förstår att han färdas med
220 km i sekunden runt vintergatans centrum, han förstår att ett
varv runt vår galax tar 232 miljoner år, han kan klyva en atom, han tror sig
vara i kontroll över naturen och ändå fattar han noll???

Om han vore en hon borde hon stenas eller vad säger Koranen??
Kanske skulle hon brännas enligt kristen tro eller
idiot förklaras enligt humanisten??

mohammad och alla andra lycka till.
Med vänlig hälsning Evigheten och Sat Nam

mohammad sa...

Evigheten,

Tack och lycka till själv.

Med vadå om jag får fråga?

Du är klok, men tiden står ju stilla, medvetandet rör sig.

Som en pendel, fram och tillbaka i evighetens kretslopp.

Tänkte du inte på det?

yo man...

Evigheten sa...

Sorry Mohammad …...........
Hade en psykos av frustration....kan bli så ibland.

Visst är tid enbart en upplevelse från en utgångspunkt.

Du skrev att framtidsberättelsen fanns att finna i det förflutna.
Hur tänkte du där?Finns tiden eller inte?

Så lycka till med er subjektiva uppfattning
av det ni upplever ......va det bättre??

Vi måste ju trots allt acceptera livet
som det är och inte som det kunde vara.

Att det blivit bättre för vissa människor hjälper knappast
dom... 1,404,000,000 utan tillgång på rent dricksvatten.
Inte nog med det dom ökar med 7st i sekunden.
Det är rent vetenskapliga siffror.

Mer än 26,000 människor dog IDAG av svält.
Om man verkligen vill göra en insats som skapar fler lyckliga
så finns det att göra..............Hhm......va f-n E nu fjärrkontrollen???


Med vänlig hälsning Evigheten

Evigheten sa...

Hej Mohammad..........................
Som du säkert då vet ….................
Om lyckan inte hade ett slut …......
skulle den inte vara någon lycka.

Vår kinesiske kompis har fattat oxå.

Med vänlig hälsning Evigheten

Klartexten sa...

Du tar upp en oerhört viktig och central fråga!

Anledningen till att politikerna inte vill snacka om framtiden är att den är oerhört mörk, med nuvarande utveckling.

Se på massinvandringen: muslimerna har fördubblats de senaste 10 åren! Hur ser det ut om ytterligare 10 år? Om 20 eller 50 år? Jag får osökt associationer till inbördeskrigets Libanon!

Att Sverige inte skulle må bra av en framtida muslimsk majoritet är uppenbart för alla!

Så därför väljer politikerna att tiga om framtiden. Man klarar helt enkelt inte den debatten! Folk skulle bli tokiga om dom insåg vart vi är på väg!

Min syn på Sveriges framtid då?

Först och främst bör vi föda vår egen befolkning! Det kan ske genom stimulans till barnfamiljer och barnafödande! Kraftig stimulans!

Pengarna kan vi ta från minskad invandring!

Då först finns det skäl att bli optimistiska! När vi slutar importera vår befolkning, slutar importera människor med en demokratifientlig ideoligi! Minskade motsättningar i samhället!

Minskad massinvandring skulle omedelbart minska bostadsbristen! Bristen beror på att 560.000 nya hyresgäster invandrat de senaste 20 åren!

Senaste året invandrade 62.000 nya hyresgäster! Vi skulle behövt 31.000 nya lägenheter, men byggde endast 12.000. Ett årligt ökande underskott på nästan 20.000 lägenheter! Så pågår det varje år!

Därför blir bostadsbristen värre för varje år och bopriserna högre för varje år!

Det finns ingen bostadsbubbla så länge massinvandringen fortsätter!

Evigheten sa...

Klartext eller insikt.

En jord ,ett folk.
”Jag och vi” skapar symtomet vi lever i.

Allt vi upplever som ett problem som skapar lidande idag,
kan inte lösas om inte visionen omfattar alla människor.

Att dom flesta idag inte förstår allas bästa innebär inte att
vi inte kommer att förstå.
Kunskapen idag eller symtomen vi ser idag förblir inte.

Idag upplever dom flesta det rätta som ett fel.
Att se helheten gör det enklare att förstå nuet.
Att integrera är rätt, segregera är fel.
Båda valen innehåller problem och lidande.

En jord, ett folk och en vision.

Man kan kalla detta för en utopi och mig för en idiot,
det är helt okej.

Men man ska då samtidig inse vad det säger......
…... man röstar för krig ,svält och orättvisor.

Med vänlig hälsning Evigheten

Anonym sa...

Den höga utbildningsration i dagens Sverige är för Socialdemokraterna vad läskunnigheten var för Kristendomen. Den allmänna medborgaren får en helt en helt annan insikt i det politiska "finrummet" i dag än vad som tidigare har givits. Jag menar med detta inte att det bara är dumt folk som röstar på Socialdemokraterna utan att dagens samhälle har lärt sig att ta intresse av politik på ett annat sätt än dom tidigare har gjort och på så sätt fri gjort sig från sina förmyndigare. 80 talisterna har satt igång en revolution i Sverige när dom inte gjorde som förgående generationer (nämligen röstat som mor och far)utan började tänka själva.

Anders Ekman sa...

Tyvärr tror jag det ligger något i det du skriver. Till skillnad från tidigare politiska revolutioner drivs nog dock den 80-talistiska revolutionen främst av att få vara med i Idol, Big Brother och program där man super skallen av sig.

Fast visst, nog är det också politik.

Panta rei.

Evigheten sa...

Panta rei. ,,,,,,,,,,,,,Mycket internsant tycker jag.
Vad menar du med det??
Med vänlig hälsning Evigheten

Evigheten sa...

Bästa trevliga Anders....
Vad har hänt?
Jag har ingen sanning, men den jag upplever förmedlar jag.
Vi sitter i samma båt och jag är orolig!!

Med vänlig hälsning Evigheten

Anders Ekman sa...

Hej Evigheten,

Med panta rei menar jag att allting flyter, ingenting är egentligen beständigt i det mänskliga livet. Vi åldras, vi ser nya saker, vi gör nya saker. Vi lär oss, vi får nya vänner, vi lämnar några bakom oss. Vi tar till oss nya tankar, överger gamla. Vi gör revolt mot kulturen, vi accepterar den.

Mitt liv har förändrats. Jag är inte densamma idag, jag gör andra prioriteringar och tänker kanske också annorlunda än vad jag gjorde tidigare.

Mvh
Anders

Evigheten sa...

Hej igen Anders,,,
Visst flyter allt, utan rörelse ingen upplevelse.
Det enda varaktiga är förändring.(Buddha)
Allt vi är, är resultatet av vad vi tänkt. (Buddha)

Allt är som det ska och jag tro allt är sant efter som vi
upplever det, rätt för mig fel för andra.

Jag önskar dig en behaglig upplevelse.

Med vänlig hälsning Evigheten

Evigheten sa...

Vad gör du nu för tiden?
Hur har du förändrats?
Har du inga tankar att dela med dina blogg vänner?
Hade hoppats att du kunde dela med dig av ”icke politiskt” korrekta tankar.

Med vänlig hälsning Evigheten

Anders Ekman sa...

Hej Evigheten,

mitt liv har förändrats ganska radikalt på många olika sätt, och jag har sannolikt också förändrats i mitt sätt att vara.

Dygnets timmar är begränsade, och att skriva strukturerat tar tid och fokus. Jag bestämde mig därför för en liten paus. För det mesta skriver jag sällan om saker som blir inaktuella. Det är fördelen med den här bloggen.

Samtidigt så undrar jag om inte också samhället har förändrats.

Eller är det bara jag?

Panta rei.

/Anders

Evigheten sa...

Hej Anders..

All upplevelse är subjektiv – det finns inte objektivt rum eller objektiv tid.
Att vi trots detta räknar med dessa begrepp beror på en slags ”kollektiv objektivisering av subjektiva iakttagelser”.
Kosmiskt sett innebär det att all vår upplevelse av fenomen omkring oss i själva verket äger rum i oss. Vi tror vi ser ut omkring oss men i verkligheten ser vi in i oss själva.
Även om denna upplevelse sker med hjälp av omgivningens energiers växelverkan med våra sinnesorgan så är det vi upplever helt och hållet oss själva.
Jag hoppas att du ser din förändrade upplevelse positivt.
Att släppa taget om rädslan och ändå älska allt är underbart.
Det gör fortfarande ont att uppleva fysisk och känslomässiga smärta.
Hur skulle vi annars se vad som är det grundläggande i allt levande.
Kärleken till allt....och glöm inte att det gäller dig själv lika mycket.

Med vänlig hälsning Evigheten

Evigheten sa...

Hej igen Anders.....
Men nu får du väl ändå vakna!!
Livets upplevelser skall vi dela med oss av.
Jag tycker du har mycket kloka tankar att dela med dig av......
Dom kan väl ändå inte vara så oviktiga eller viktiga så
du måste behålla dom för dig själv?
Eller är det bara jag som tycker det?

Cyberspace kärlek från Evigheten.

Evigheten sa...

Hej Anders, jag hoppas du mår bra.

Ska vi ta en fråga om vad det fysiska livet är....
Vad av följande påståenden berör din subjektiva uppfattning?

Allt har ett syfte och mening.

Allt har INGET syfte och mening.

Bara vissa saker har ett syfte och mening.

Med vänlig hälsning Evigheten

Evigheten sa...

Hej Anders
En livsuppgift vi borde tillägna oss är att hänge oss åt tänkandet.
Vi har ett enormt försprång för att lösa en mängd
filosofiska frågor för individens och samhällets bästa.
Låt oss ta tillvara på den möjligheten.
Hur vill vi att samhället ska se ut?
Vilka tankar ska styra?

Occupy sluter upp mot girighet.
Anonymous sluter upp mot kontrollen av girigheten.
Eu kämpar med sin ekonomi.
Malmöpolisen kämpar mot kriminella kretsar.
Etc........
Själv antar jag utmaningen att uppleva livet.

Vad kämpar du med nu för tiden?

Med vänlig hälsning Evigheten

Anders Ekman sa...

Hej Evigheten,

tack för att du är en sådan trogen följeslagare även när alla andra gett upp hoppet... ^^

Min inställning till bloggandet har alltid varit att tid är helt oväsentlig, liksom att vara populär eller i tiden. Jag ville ha inlägg som jag senare kan fundera över och fråga mig om jag verkligen hade rätt. Tid är ganska oväsentligt i det perspektivet, och tar jag ett längre uppehåll för att göra någonting helt annat så är inte det hela världen.

Jag har främst kämpat med vardagsbekymmer av olika slag, jobb, renovering, räntor och sånt. Också en del av att uppleva livet.

Man inser att strukturerat tänkande och livsfilosofi kräver tid. Jag hoppas dock att tiden kommer att bli min vän snart igen.

Mvh
Anders

Evigheten sa...

Hej Anders.....................

Har tiden blivit din vän eller är du fortfarande
slav under tiden?

Tiden tycks påverka dig, du har ju märkt att den påverkar
dig i din upplevelse.

Att den inte skulle ha en betydelse men ändå betyda något
måste väl ändå vara en form av mental lögn, eller?

Kanske kan man tolka tiden från flera perspektiv och på
så sätt få den att vara både betydelselös-betydelsefull i
samma andetag.

Förnuftet vill ju ha en kompass som tiden att följa,
det bli lättare att försvara sina beslut då.

Jag har rätt stor makt över tiden men den påverkar mig
ändå hela tiden, klockan är nu... och imorgon skall jag vara
på mandelblomsvägen kl 07:30 etc.

Visst är livet ett mirakel, som Ranelid så vacker sjunger.....

Evigheten bryter samman i ett AAAssgarv............

Med vänlig hälsning
P.s jag tror många med mig saknar dina kloka tankar,
hoppas du vinner tid. :) D.s