2007-03-08

Fri kultur = ingen kultur?

Moderata ungdomsförbundet gör sitt bästa för att bidra med sitt strå till stacken med nyspråk. De har satt ihop en kulturpolitisk rapport där de visar att majoriteten av de kommuner som satsar allra minst på författare, teatrar, barnkultur, bibliotek, film och musik är borgerligt styrda. Enligt rapporten (s. 11) sägs att:

"Av de tio kommuner som lägger minst på kultur är det sex som har haft moderater vid makten. När det gäller de tio kommunerna som har lagt mest resurser på kultur har nio av dessa inte haft moderater vid makten."

Nej, ni såg inte alls fel. Ungmoderaterna är stolta över att få bidra till en låg folkbildning och kunna ge dåliga förutsättningar för kulturbranschen genom att dra in alla stöd till allt slags skapande: Böcker, konst, musik, film, radio m.m. Den genomgående tanken är att vi ska kunna välja kultur "fritt", men vad MUF inte tycks ha räknat med är att om kulturbranschen inte får betalt så kanske heller inte utbudet kommer att vara så stort.

Minskar utbudet av kultur, så behöver inte det nödvändigtvis vara positivt för mitt enskilda val. I vart fall är det svårt att hävda att det blir så mycket mer "fritt" av att jag bara kan se barnteatern "Hamburgaren är din vän" sponsrad av Mcdonald's istället för att ha ett brett och varierande utbud av kultur där såväl privata som offentliga finansiärer finns att tillgå. På sidan två i rapporten sägs förvisso också att "När finansiären är enbart privat eller enbart offentlig så är utövaren inte helt fri att utmana." och man kan undra om någon någonsin i så fall är helt fri att utmana. Kanske bara när personen bekostar allt med sina egna medel? Ja, i så fall kan väl bara personer som har pengar "utmana".

På sidan två skriver MUF också att

"...mångfald skapas på en fri marknad utan regleringar och hinder, där alla kulturaktörer har samma chans och möjlighet att beröra människor."

Det verkar ju stå i uppenbar kontrast till vad de skriver i rapporten innan. Bara därför att man tar bort det statliga stödet till författare, musiker, teatersällskap, filmmakare, närradiostationer och så vidare, så betyder inte det att alla får samma chans. Läser man ihop uttalandet med tidigare text om vilka som ska ha möjlighet att utmana, så verkar det tydligt att man menar att "alla" betyder "den som har pengar". Och av mindre kultur att välja bland, desto friare blir du i ungmoderaternas värld.

Tja. Metoden för det borgerliga nyspråket känns igen: Ta en försämring. Kalla det en förbättring. Få folk att tro det. Lura dem igen.

2 kommentarer:

Ulf Pettersson sa...

Som ekonom med intresse för kulturmarknader kan jag upplysa om att kulturmarknader uppvisar mycket stora informationsproblem och därmed tillhörande marknadsmisslyckaden. Det är helt fel att säga att marknader för kultur är "fria" i utgångsläget.

Den hollänske kulturekonomen Hans Abbing betraktar t ex kulturskapande som en gåvoekonomi.

Ett särskilt fenomen, som ger starkt stöd för subventioner av kultur är "superstjärne-effekten". Superstjärne-effekten, väl beskriven i forskningen, gör att mindre populära kulturyttringar missgynnas i förhållande till de mest populära.

Pengarna tenderar att koncentreras i toppen hos de mest kommersiella alternativen, i en grad som inte motsvarar ev. skillnader i kvalitet. De som har smalare kulturpreferenser missgynnas därför systematiskt på "fria" kulturmarknader.

Anders Ekman sa...

Ulf,

tack för din kommentar och för hänvisning till intressant forskning.

Jag instämmer i din slutsats, och misstänker att ungmoderaterna har någon slags tanke om ett "kulturnaturtillstånd" där de utgår från "hur det kunde ha varit" snarare än "vad som faktiskt skulle vara fallet".

Det är ju lätt att hypotetiskt tänka tanken att all kultur som vi har idag hade funnits även utan några som helst stöd, utan att alla i kulturbranschen kunde leva på sina egen pengar skapade i en annan sektor.

En annan sak är förstås att en sådan tanke inte är så verklighetsförankrad.

Mvh
Anders