2005-04-05

Feministiskt Initiativs ekologiska felslut

I de två A4-sidor som för tillfället utgör Feministiskt Initiativ så anges grunderna för initiativets politik:

Dels sägs att "kvinnor är systematiskt underordnade män." och dels sägs att "maktstrukturen innebär att det män är, gör och säger blir mer värt än det kvinnor är, gör och säger.".

Jag tror inte att denna slutsats är korrekt, utan anser att FI gör ett s.k. ekologiskt felslut när man överför generella strukturer till ett individplan. Det torde inte vara någon svårighet att falsifiera FI:s utgångspunkt. Ett exempel: Om en kvinnlig minister säger någonting om hur samhället ska styras får det antagligen större betydelse och blir mer "värt" än om jag säger det. Trots att ministern är kvinna och jag är man. Status och ekonomiska faktorer får i detta fall större betydelse, även om det kan sägas vara sant att kvinnor generellt sett är systematiskt underordnade män.

Som jag ser det är knappast FI ett ärligt initiativ för att föra en nyanserad och saklig debatt om kvinnors och mäns levnadsvillkor i samhället. Snarare ter det sig som ett floskelartat initiativ med många paroller, men lite substans. Problemen blir närmast oöverstigliga när man beskriver hur den systematiska underordningen skapas: "Det patriarkala samhället tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor. Maktordningen mellan kvinnor och män kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men den drabbar alltid kvinnor."

Frågorna infinner sig mycket snabbt:

1) Vad är "det patriarkala samhället"?
2) På vilket sätt tillåter det patriarkala samhället män att "definiera, diskriminera och underordna kvinnor"? Vad innebär det? Är det sant i alla avseenden?
3) Hur drabbar denna påstådda maktordning alltid drabbar kvinnor? Är det vetenskapligt sant?

Frågorna är väl värda att reflektera över, inte bara använda som politiska paroller. Jag ställer mig högst tveksam till partiets utgångspunkter, och den feministiska analysen i FI är inte hållbar. Inte heller finns någon grundläggande ideologisk utgångspunkt, vilket gör att man får förmoda att varje enskild fråga ska avgöras utifrån vad som gynnar ett visst (socialt/biologiskt) kön, nämligen det vi kallar för kvinnligt kön. Det är en ytterst förenklad bild av verkligheten.

Man glömmer helt enkelt att det på samma sätt som det finns kvinnor som har begränsade livsval också finns män som har begränsade livsval, med låga inkomster och låg utbildning och få möjligheter. Som män ska de dock avstå från "privilegierna", och konflikten mellan kvinna och man tycks vara överordnad målet att ge alla människor förutsättningar att leva ett gott liv.

Detta görs ytterst tydligt i initiativets plattform:

"Svensk jämställdhetspolitik har hittills byggt på föreställningar om samförstånd – att kakan kan växa och att kvinnors villkor kan förbättras utan att män påverkas. Feministiskt Initiativ bygger sin politik på en analys som tydliggör att kvinnors underordning beror av mäns överordning. Därför måste män avstå från privilegier."

Jag har ingenting emot att partier eller människor använder sig av en feministisk analys, men jag anser då också att man ska vara tydlig med vad man menar och vad man vill. Såvitt jag kan bedöma har FI mycket kvar att slipa på i sina programtexter.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jag må betrakta FI som "ett dåligt skämt" - men jag vill till din slutkommentar foga min mening om att;

"Ett parti grundas knappast på en dag, likt Rom inte byggdes på en dag, så blir ett partiprogram heller knappast klart på en dag. Lägg därtill variablen att ett partiprogram ändras över tiden, så får du en dynamisk mix som följer den verklighet människorna bakom det ser! Således får du nog hava ditt tålamod och bida din tid i väntan på de argument ett framtida utvecklat partiprogram rymmer - som kan få även dig att lockas av det och rösta (FI)"

;-)

Med vänlig hälsning
Anders

Anders Ekman sa...

Med samma inställning så kan man också hävda att nationalsocialismen än så länge bara behöver mer tid på sig att mogna.

Ett sådant argument är inte hållbart. Jag håller helt enkelt inte med deras åsikter och tycker att metoderna är felaktiga. Deras bristande argument kan förvisso förbättras, men det betyder heller inte att jag skulle behöva tycka likadant som Fi.

Anonym sa...

Ett partiprogram kan inte skapas på en dag. Men en mediahypad Gudrun kan göra ett utspel på en dag. Och det är just vad detta är, Gudruns sista show, från början till slut. Och hon behöver inget partiprogram, frågan är om hon ens vill ha det för då krävs det ju ansvar...Nej jag tror Gudrun endast vill ha rubrikerna och kunna sola sig i journalisternas blixtar. Jag är på Anders E.s linje...

Anonym sa...

"Med samma inställning så kan man också hävda att nationalsocialismen än så länge bara behöver mer tid på sig att mogna.

Ett sådant argument är inte hållbart. Jag håller helt enkelt inte med deras åsikter och tycker att metoderna är felaktiga. Deras bristande argument kan förvisso förbättras, men det betyder heller inte att jag skulle behöva tycka likadant som Fi."Det kanske man kan, men det är kanske heller inte av intresse i själva sakfrågan - för det intressanta är hur vi dömer ut FI för knappa två A4:as skull, och för det negativa vi förväntar oss från dem. För jag får onekligen intrycket att du förväntar dig att de ska vara på ett visst sätt, som enligt dig är av negativ art sett ur de värderingar du har - och som kanske, bara kanske, skulle kunna bit- och gradvis ändras om du var mer öppen för de idéerna "lede FI" lär utveckla så småningom. Inte sluten och negativt förväntande som du är enligt de signaler du sänder ut.

För du erkänner väl en viss avoghet i din inställning?

Frågan om den är "på lösa grunder", eller "huggen i granit", som Ernst-Hugo skullle sagt, är det riktigt intressanta i sammanhanget.

Med vänlig hälsning!
Anders

Anders Ekman sa...

Ja, det är väl snarare en intressant socialpsykologisk fråga än en teoretiskt politisk fråga.

Absolut är jag helt klart negativt inställd till F! om deras utgångspunkter är de omnämnda. På samma sätt som jag skulle vara negativt inställd till en nazist som propagerade för förbud mot rasblandning med utgångspunkt i naturrätten.

Det praktiska resultatet blir inte bättre för att nazisten skriver en avhandling på 433 sidor i ämnet. Jag skulle fortfarande tycka att det var usla metoder och usla utgångspunkter (att jag skarpt kritiserar naturrättsliga utgångspunkter framgår med önskvärd tydlighet).

Det är nog snarare så som Johan skriver - Gudrun var antagligen i behov av mediautrymme.

Vänligen,
Anders

Anonym sa...

Dina citat "kvinnor är systematiskt underordnade män." och dels sägs att "maktstrukturen innebär att det män är, gör och säger blir mer värt än det kvinnor är, gör och säger." i början på posten är delar av själva definitonen av könsmaktordning även kallad genusordning. Det är också den som ligger till grund för alla dessa märkliga uttalanden om att "Alla män är ...". Genusordningen är själv grundideoligin för ROKS och det som s-regeringen kallar för "jämställdhet". Skrapar man den lite på ytan märker man snart att det är en modifierad variant Marxistiska klasskamps-teorin. Det är bara huvudaktörerna som bytts ut. Männen är överklassen och kvinnorna arbetarklassen, och jag som tyckte att jag jobbar som bara den, tänk vad man kan missta sig. Stukturen är problemet och kollektivet( detta fallet alla män) ska bära skuld och förmodligen också straffas. Vi får väl se om det blir en till kristallnatt som det blev sist när en närmast diktatorisk ledare pekade ut ett kollektiv som till alla samhällsproblem.

Själv vill jag inte bli sammankopplad med någon som misshandlar sin make/maka, lika lite som jag vill bli samman kopplad med Gudrun Schyman. Vi är olika personer, individer och skall så behandlas. Några är kloka och några är inte riktig så kloka.

Lev väl och blogga på =)

Anonym sa...

Men vart ska man dra linjen mellan att betrakta människor som individer och se verkligheten? Verkligheten där alla individer beroende på kön, etnicitet och hudfärg kan kategoriseras in i sociala och ekonomiska strukturer. Jag är ingen större anhängare av statistik men tror ändå på de strukturella skillnader i samhället som dessa partier pratar om och med statistik påvisar. Dels mellan män och kvinnor. Svenska och invandare. Hetro och homosexuella. Jag tror att de existerar i allra högsta grad och personligen skyller jag på fördomarna vi bär inom oss. Den rationella människosyn som ofta benämns liberal där individen ses just som individ står i tydlig kontrast till de fördomar vi blir lärda och bär med oss. Fördomen är inte rationell och sorterar in människor i fack och kategorier. Kan fördomar vara ett fenomen som försvinner ju mer civiliserat samhället blir? Eller är fördomarnas försvinnande en del i det mer och mer civiliserade samhället?