2008-06-18

Behåll Lagerbäck

Sverige förlorade med 2-0 mot Ryssland.

För mig som inte bryr mig så mycket i detta med fotboll, så gör det egentligen detsamma. Men ur moralisk synpunkt var det alldeles förträffligt. Ur ett utilitaristiskt perspektiv var det kanske rentav en moralisk skyldighet för svenskarna att förlora.

Varför då? Vill jag inte att svenskar ska vara lyckliga? Kan jag inte se framför mig alla jublande ynglingar i fontänen på Plattan? Jo, absolut! Jag tror det hade skapat enorm lycka i vårt land. För människor i allmänhet verkar ju trots allt fylla en viktig funktion, och framför allt känslomässigt. Man ser aldrig män så glada och så intima med varandra som när en boll sparkas i ett mål.

Dessutom så hejar ju i det här fallet i stort sett alla dessa fotbollsintresserade män på samma lag - Sverige - varför det saknas anledning att omotiverat sparka ner någon på grund av att de skulle råka heja på det andra laget. Dvs, det skulle inte vara som ett stockholmsderby.

Ändå tror jag alltså att det har varit en moralisk skyldighet för de svenska spelarna att förlora, och att de har handlat rätt utilitaristiskt sett. Och svaret är ju egentligen självklart - den ryska befolkningen får antas fungera på ungefär liknande sätt. Dvs, att fotboll verkligen skapar mening och känsla för folk. För så är det ju uppenbarligen: Går det bra för laget folk hejar på, så blir folk lite lyckligare.

Och på Röda Torget i Moskva lär det vara så enormt många fler glada miner just nu. Den ryska befolkningen är så enormt många fler än svenskar. Då två lag inte kan vinna samtidigt i fotboll, så har principen nu förverkligats i praktiskt fotbollsexempel: Största möjliga lycka åt största möjliga antal. Så: Grattis Ryssland!

Och om Lagerbäck skulle vara syndabocken, behåll honom för tusan!

2008-06-16

Homosexuella män vill ha män!

Aftonbladet slår i en artikel idag på stora trumman när man konstaterar att sexualiteten sitter i hjärnan.

Enligt studien har homosexuella män en del gemensamt med heterosexuella kvinnor, och lesbiska med heterosexuella män om man ser till hur deras hjärnor ser ut och fungerar i vissa delar, konstaterar hjärnforskaren Ivanka Savic vid Stockholm Brain Institute och Karolinska institutet tillsammans med kollegan Per Lindström i vetenskapstidskriften Pnas.

Manliga "homohjärnor" inriktar sig, i likhet med kvinnliga hjärnor, på män.

Häpnadsväckande.

Eller kanske inte egentligen. Att sexualitet skulle sitta i hjärnan känns inte direkt kontroversiellt. Tvärtom, det torde inte ses som något revolutionerande genombrott för forskningen som inleder något nytt paradigmskifte. Min fråga för dagen är snarare: Vad är syftet med den omnämnda forskningen?

Jag tycker nu inte att forskning alltid måste leda till någon av samhället definierad nytta, utan tvärtom värnar jag den fria forskningen högt. Det blir antagligen bättre så i slutänden. Men ibland kan man ändå inte låta bli att fundera över vad forskningens resultat.

Var tanken att resultatet skulle leda till en bättre förståelse för homosexuellas situation allmänt? Var syftet att kunna utföra tidiga hjärnoperationer för att undvika att fler blir homosexuella? Var syftet att klarlägga vilket kön homosexuella tänder på?

Tja. Beats me. Men egentligen är det väl ganska ointressant. Det viktiga är väl att man bör kunna respektera alla människor, alldeles oavsett hur deras hjärnor ser ut? Och mer intressant kanske i så fall kunde vara att undersöka hjärnor hos relgiösa förkunnare och unga nationalistiska män i så fall och förklara varför fördomar uppstår?

/Anders

2008-06-07

Lika för alla - eller bara lika för några?

Den kristna tidningen Dagen har idag uppmärksammat att Unga Humanister får statsstöd till ungdomars fritid och organisering och för att bedriva upplysning om vetenskap och humanism bland ungdomar.

Dagens fråga i tidningen är om det är rätt att ge ateistiska organisationer statsstöd. Nu är förvisso Unga Humanister inte ett uttalat ateistiskt förbund, men frågan är ändå intressant. Och det mest intressanta av allt är att över 40 procent av Dagens läsare anser att "ateistiska organisationer" (såsom t.ex. buddister eller idrottsföreningar då månne?) inte överhuvudtaget ska ha rätt till statsstöd.

Stödet från Ungdomsstyrelsen grundar sig i att myndigheten bedömer att Unga Humanister uppfyller lagens krav och bidrar till ungas fritid och organisering. Stödet ges alltså inte på grund av att det är en livsåskådningsorganisation.

Men sådana stöd ges däremot till kyrkor och samfund: Ungefär 55 miljoner kronor årligen ger staten ut till "stöd till trossamfund". Något sådant stöd får vare sig humanisterna eller Unga Humanister. Regeringens motivering till detta har tidigare varit att förbunden inte ägnar sig åt verksamhet med teistisk inriktning, dvs dyrkan av en guddom.

Frågan i Dagen borde kanske snarare ha varit: Bör man ha samma statsstödsregler för alla livsåskådningsorganisationer?

Andra blogginlägg om detta hittar du här, här och här.