2007-01-07

Mål och konsekvens

En sak slog mig idag då jag diskuterade med en ung tjej som menade att vänstern missuppfattat högern. Hon menade att högern inte alls har som mål att öka klyftorna mellan fattiga och rika, och att detta bara får ses som ont förtal av vänstern. Man vill bara ge människor chansen att vara fri från staten och obehagliga skatter, och det innebär ju inte att man vill öka klyftorna.

Jag måste nog ge henne helt rätt i detta. Högern har inget uttalat mål att öka klyftorna mellan fattiga och rika (!). Högerns företrädare säger nog faktiskt egentligen inte så mycket alls om denna fråga, i mer än svepande ordalag för att vinna en och annan röst möjligen. Målet är snarare: "Befria människor från staten och skatter". Och i detta ligger ju ingen uttalad önskan om att öka skillnaderna mellan fattiga och rika. Kanske vill de alla människor väl och har en god vilja, men det är helt enkelt inte upp till dem att skapa förutsättningarna för att människor ska ha det bra. Blir det bra, så är det ju fint. Men det är i så fall bara en bikonsekvens av det mål högern har för ögonen: "Att befria människor från stat och skatter."

Så vad gnäller vi tråkmånsar på vänsterkanten för? Ja, för det första att högern faktiskt inte har målet att verka för att även de människor med sämst förutsättningar ska få det bättre. Till skillnad från högern har vänstern i regel alltid det som ett uttalat mål, något hela politiken strävar efter: Att förbättra för de sämst ställda.

För högern måste denna tanke ses som lite besynnerlig. Högerpolitiker skulle nog mena att det är ett osakligt sätt att förhålla sig till politik, och att man tar ställning för ett visst intresse eller en viss grupp redan innan man funderat ut vad som är det moraliskt riktiga målet. Teorin måste vara "opartisk" och målet måste vara "rent".

För det andra, även om högern inte nödvändigtvis vill försämra för de sämst ställda i samhället, så kommer onekligen deras politik att leda till en strukturell försämring som gör det svårare för de sämst ställda. Konsekvenserna av den borgerliga politiken kommer med all sannolikhet att leda till ett sämre utfall för de sämst ställda än med vänsterpolitik.

Hur "ren" den borgerliga ideologin än må bli, så kommer konsekvensen ändå att bli ett sämre utfall för de sämst ställda. De rikaste kommer göra (åtminstone kortsiktiga) vinster på en borgerlig politik. Vänsterinriktad politik tar direkt ställning för de svagaste redan i målet, men även konsekvenserna kommer att bli ett bättre utfall för de sämst ställda i samhället, kortsiktigt såväl på ett framtida strukturellt plan.

Så, nej. De av oss som sagt att högern har som mål att öka klyftorna har fel. Högern har inte alls nödvändigtvis det målet. Men högerpolitiken får den konsekvensen.

Och att visa att konsekvensen blir ökade klyftor är något vi bör lägga ner all kraft och energi på under de fyra år som det borgerliga experimentet pågår.

Mvh
Anders

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är alltid uppiggande att läsa dina tankar, Anders.

Detta är en mycket intressant vinkling, och jag är övertygad om att så väl du som den unga tjejen har rätt vad gäller högerns naiva mål.

Jag tycker även att du formulerar vänsterns mål väl. Det handlar inte om en mållös pragmatism, utan om ett konsekvensmål.

Anonym sa...

Om din teori är rätt så kommer moderaterna snabbt att minska i betydelse. Vem vill rösta på ett parti vars politik leder till ökade klyftor i samhället? Avundsjukan kommer att grassera även om de sämst ställda får det bättre än vad de skulle ha fått med en vänsterregim.