2007-06-01

Ett biologiskt faktum?

På dagens DN Debatt så skriver ett antal borgerliga företrädare att eftersom "...äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion, så måste följaktligen äktenskapet avse en relation mellan två personer av olika kön - detta som ett biologiskt faktum samt som en förpliktelse för både mamman och pappan."

Jag ställer mig två frågor med anledning av artikeln:

1. Syftar äktenskapet i grunden (enbart) till reproduktion?
2. Är det ett biologiskt faktum att en social institution som äktenskapet måste bestå av två personer av olika kön?

1. Att äktenskapet enligt lagstiftarens intentioner syftat till barnalstring torde stå bortom rimligt tvivel, i så motto har förstås artikelförfattarna rätt. Emellertid finns även andra syften bakom äktenskapet, som också torde spela roll för att människor ingår äktenskap. "Av kärlek", "av tradition", "för ekonomisk och social trygghet" kan också vara fullt tänkbara skäl för att ingå äktenskap.

Visserligen är det alltså så att äktenskapet inte enbart syftar till barnalstring. Redan där faller alltså artikelförfattarnas argumentation. Men även om reproduktion vore så att det var det enda skälet för att ingå äktenskap, så måste man ju fråga sig om ett inkluderande äktenskap, där t ex även homosexuella par får ingå äktenskap, omedelbart innebär att att äktenskapet inte längre syftar till barnalstring. Man kan alltså ställa den omvända frågan: Innebär en rätt för homosexuella att ingå äktenskap att äktenskapet generellt sett inte längre uppmuntrar eller syftar till barnalstring?

Frågan kan besvaras med ja ifall artikelförfattarna kan påvisa att homosexuella gör så att heterosexuella par inte längre föder barn, eller att äktenskap mellan två lesbiska kvinnor gör att de vägrar att låta sig insemineras.

2. Frågan om det är ett biologiskt faktum att en social institution som äktenskapet måste bestå av två personer av olika kön, gör att man först och främst måste påminna sig om Humes lag; ur en ren uppsättning faktapremisser, kan inte en värderande slutsats följa (Man kan inte härleda "bör" från "är" i populärvarianten). Dvs, bara för att det är många män i företagsledande ställning, betyder inte det att vi måste hävda "män bör vara i företagsledande ställning" och sedan mena att det är ett faktum.

För övrigt undrar man ju vad personerna egentligen har för kunskaper i biologi när de hävdar att det är ett faktum att en social institution just måste bestå av två personer och av olika kön. Menar de på fullaste allvar att det inte är möjligt att föda barn i ett harem? Eller vad består det biologiska faktumet egentligen i?

* * *

Sedan kan man förstås fundera över varför artikelförfattarna tycker att det är så extremt hotfullt att homosexuella par får ett papper där det står att de är gifta.

Äktenskapet är en social institution. Och det ligga i sociala institutioners natur att de kan skapas, förändras och förändras igen.

ANDERS EKMAN

7 kommentarer:

Louise W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

"Sedan kan man förstås fundera över varför artikelförfattarna tycker att det är så extremt hotfullt att homosexuella par får ett papper där det står att de är gifta."

Man kan också ställa sig frågan varför de homosexuella tycker det är så viktigt att få ingå ett äktenskap när det registrerade parterskapet har nästan exakt samma rättsverkningar. Mycket tjaffs om ett ord...

Sara Katt sa...

Även om det inte finns mycket som skiljer "äktenskap" från "registrerat partnerskap" är det tillika diskriminering att endast tillåta vissa människor att ingå det tidigare. Att säga att det är mycket tjaffs om ett ord är inte rätt. Hade det fortfarande bara varit "mycket tjaffs om ett ord" om frågan hade gällt invandrare istället för människor med en specifik sexuell läggning?

Anonym sa...

"Även om det inte finns mycket som skiljer 'äktenskap' från 'registrerat partnerskap' är det tillika diskriminering att endast tillåta vissa människor att ingå det tidigare."

Jag vet inte om man kan kalla det för diskriminering. För mig förefaller det som att de som vill göra en en åtskillnad mellan äktenskapet och det registrerade partnerskapet anser att äktenskapet av hävd har definierats på ett visst sätt och att det ska förbli på det viset.

Äktenskapet ska enligt dem just defineras som en förening mellan man och kvinna som inför Gud lovar varandra livslång trohet. Nu är ju den traditionella förståelse av vad ett äktenskapet i princip helt söndertrasad. Nära hälften (eller är det mer?) av alla äktenskap slutar med skilsmässa, människor tror inte på Gud etc etc.

Som det är nu så karaktäriseras äktenskapet i Sverige av att det är monogamt. Detta att äktenskapet skall vara monogamt är den sista återstoden av den traditionella förståelsen av vad ett äktenskap är. Stegvis har vad ett äktenskap är omdefinierats. Jag står fast till vid att det är en kamp om ett ord.

Är det inte så att allting egentligen bara handlar om att homosexuella tycker att det registrerade partnerskapet har en mindre trevlig klang än ordet äktenskap? Jag kan inte se att det är på något annat vis. Att det skulle vara ett uttryck för diskriminering att beteckna en förening mellan ett homosexuellt par och ett heterosexuellt par kan jag inte förstå. Likväl som att homosexuella inte kan ingå äktenskap kan ju heterosexuella inte ingå ett registrerat partnerskap. Det senare måste ju rimligen anses vara lika diskriminerande?

Nej, detta är en riktig pseudodebatt som bara handlar om ett ord. För min egen del kan jag inte bry mig särskilt mycket om det nu blir så att man låter omdefinera vad ett äktenskap är eller låter saker förbli som det är. Det är ju tämligen ointressant eftersom det bara i grunden handlar om en ett ords juridiska innebörd.

Anders Ekman sa...

"Det är ju tämligen ointressant eftersom det bara i grunden handlar om en ett ords juridiska innebörd."

Med samma tankegång, så kan man mena att t ex "Medborgare" och å andra sidan "Invandrarmedborgare" endast skulle röra sig om ett ords juridiska innebörd, helt utan någon kulturell eller samhällelig förståelse för fördomar eller intolerans.

Mvh
Anders

Unknown sa...

Problemet utifrån min ståndpunkt handlar om att föreningar, samfund och liknande som har getts rättigheter att utfärda juridiska institutioner har rätt att ställa vissa grupper av människor utanför det juridiska system som gäller för normen.

Ett sekulariserat samhälle där staten är seperat från kyrkan bör även ha ett sekulariserat juridiskt system. I min mening bör lokala föreningar/samfund ha rätten att välja sina medlemmar. Så länge man dock ställer krav på denna rätt att bestämma kriterier för medlemskap bör man inte heller ha juridiska befogenheter att exempevils utfärda äktenskap.

Jag anser att det kristna äktenskapet bör separeras från det juridiska äktenskapet.

Anonym sa...

"Med samma tankegång, så kan man mena att t ex "Medborgare" och å andra sidan "Invandrarmedborgare" endast skulle röra sig om ett ords juridiska innebörd, helt utan någon kulturell eller samhällelig förståelse för fördomar eller intolerans."

Okej, det var ju också en aspekt på det hela. Nåväl. Lösningen är väl att som Michael är inne på att helt bortta ordet äktenskap ur det juridiska språket. Istället för att att ingå äktenskap kan alla istället få ingå ett registrerat parterskap. Det vore onekligen den allra smidigaste lösningen.

Då skulle distinktionen mellan religionen och den sekulära lagen bli klar och tydlig. Ur juridisk synpunkt skulle en sådan redaktionell förändring av sakna all betydelse då rättsverkningarna skulle fortsätta att vara desamma.