2007-10-25

Ska man få säga vad som helst?

Dansk folkeparti har tydligen bestämt sig för att ha affischer på profeten Mohammed på, för att tydliggöra att i Danmark så ska man få säga precis vad som helst, även om det kränker andra.

"Varför skulle vi inte göra det?" frågar partiledaren Pia Kjærsgaard. På frågan varför de skulle göra det finns ett svar som drivit dem till att ha just en sådan valaffisch: Fler röster.

På den fråga hon ställer sig däremot, så finns det däremot fler svar. Varför ska man inte kränka andra människor även om det är helt lagligt att göra? Ett svar kan vara att det utgör en säkerhetsrisk för andra människor, ett annat svar kan vara att det är ganska korkat att kränka andra bara för att visa att man kan kränka dem lagligt.

John Stuart Mill skriver om individens frihet och att den måste vara begränsad, man får nämligen inte handla så att man blir en plåga för andra människor. Fast någon tydlig gräns för detta måste vara väldigt svår att sätta, och det är uppenbart att detta blir ett verkligt problem. Mill skriver: "Kort sagt, närhelst någon bestämd skada eller risk för skada som drabbar individer eller allmänhet kan uppstå, hör fallet inte längre till frihetens sfär utan till moralens och rättens." (Mill, John Stuart, Om friheten, i Hallberg, 2001, s 183)

Det verkar inte som att Mill ger något riktigt bra svar på frågan om hur mycket frihet vi egentligen får ha rent rättsligt. Vissa människor kan ju uppleva väldigt små saker som "kränkande" eller besvärande. Men uttalandet visar en färdriktning i hur man skulle kunna tänka - att kränka andra är under alla omständigheter en moralisk fråga. Istället för att fråga sig "jaha, varför inte?" skulle kanske Pia först ha ställt sig frågan: "Bör jag göra detta, eller skadar jag mina medmänniskor?". Och om det skadar andra, är det ändå då så angeläget att säga att det intresset bör väga tyngre än den skada som jag kan åsamka med min handling?

Den tankeövningen har Pia antagligen inte gjort. Intresset att få många röster står nog före all annan tankeverksamhet i dansk folkeparti. Och på lång sikt tror jag att en sådan linje kan vara mycket farlig för enskilda individer.

Mvh
Anders

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är intressant detta med muhammedkarikatyrer. Det blir löjligt när det som i fallet med de svenska publiceringarna hoppar fram människor och omgående säger att "syftet" med dem är "att kränka". Det finns ingen given automatik mellan att kränka någon å den ena sidan och att hävda yttrandefriheten å den andra. I den danska kontexten, med Danskt Folkeparti som en (tyvärr) reell politisk maktfaktor, så kan man med fog hävda att "syftet skulle kunna vara att kränka", och då kränka muslimer i synnerhet.

I fallet med de svenska publiceringarna, där muhammed karikatyriserades som rondellhund däremot, så torde syftet stå klart; Nämligen att hävda den under lång tid tillkämpade yttrandefriheten. Att då som vissa debattörer som gubben i lådan hoppa upp och säga att själva syftet är att kränka är rent löjeväckande!

...Det kan inte uteslutas att någon kan komma att känna sig kränkt av en sådan publicering i den svenska kontexten, men det skulle likväl kunna hävdas att de som ropar "kränkning" så fort dessa (kan man tycka onödiga) bilder publiceras, i samma stund kränker yttrandefriheten och de som vill använda yttrandefriheten till att publicera synnerligen triviala bilder. Med triviala bilder, skall förstås att man kan rita en långskäggig streckgubbe, och att det ligger i betraktarens öga att döma den som en provokation. Har inte det uttalade syftet varit att "denna streckgubbe är en karikatyr av muhammed", så faller liksom ett av de grundläggande skälen att vara upprörd. Än har mig veterligen inte detta exempel prövats, men jag väntar med nyfikenhet på reaktionerna om någon ansvarig utgivare publicerar en sådan långskäggig streckgubbe - Kommer man med fog och vått om fötterna kunna hävda att även DET är "en kränkning" mot islam, eller mot de grupper av muslimer som tar detta på blodigt allvar? Minns också Andres Serranos bild "Piss Christ", eller vårt svenska exempel med Elisabeth Olssons bilder där Jesus umgicks med bögar... Vad händer om man prövar dem i an annan kontext eller icke-uttalat sammanhang?

Mvh
Anders

Miss J sa...

kanske bloggkompisar:
http://onreasonmissj.blogspot.com
jag har din sida länkad på min. liknande intressen...?
:) Malin

Anders Ekman sa...

Hej miss j!

Kollade in din blogg och tyckte den såg intressant och spännande ut! Håller gärna kontakten framöver och tackar för tipset.

Mvh
Anders