2009-12-19

Övermänniskan eller flocken?

Hade ett mycket givande samtal om Nitzsches "Zarathustra" häromdagen. Har inte tagit mig tid att läsa den förrän nu, och måste säga att den verkligen inspirerade.

Vem är egentligen övermänniskan? Och vad har övermänniskan för samhällsfilosofisk betydelse idag?

Övermänniskan är, som jag ser det, en tanke att sträva efter snarare än någonting rent faktiskt. Övermänniskan finns hos oss alla och är den som inser att hon är fri och fri att själv bestämma sin egen moraliska kompass. Hon kan närsomhelst slita sig fri från flockens gemensamt bestämda moral, och träda fram i all sin egen moraliska prakt.

I alla de fall där vi någon gång bryter oss loss från gemensamma konventioner och normer, där är vi övermänniskan. Inte för att vi är bättre, utan för att vi agerar. Om agerandet är rätt eller fel kan vi bara själva avgöra. Nietzsches världsbild är påtagligt subjektiv.

Övermänniskan är alltså inte bättre. Hon handlar bara annorlunda. Är hon därmed eftersträvansvärd? Ja, om människan är ett självändamål, vilket jag tror, så måste jag nog erkänna detta.

Samtidigt verkar samhällets/flockens moral i många avseenden fullt rimlig och genomtänkt, lite för välanpassad för att bara vifta bort och istället bara göra som man själv vill i alla lägen. Övermänniskan inser att moral är makt, men kan för den sakens skull också välja flockens moral alldeles av egen vilja. Men hon behöver inte - utan gör det i så fall därför att hon vill det.

Kanske behöver inte övermänniskan vara ett motsatsförhållande till flocken. Kanske är det bara nödvändiga komplement i en mycket komplex värld. För vad vore ett samhälle utan övermänniskor som faktiskt ibland bröt mot samhällets och gruppens normer?

1 kommentar:

Klartexten sa...

Jag har själv aldrig läst något av Nitzche. Så jag saknar förmodligen underlag för att uttala mig. Men det har förstås aldrig hindrat mig!

Du hävdar att övermänniskan inte är bättre. Det är att hävda att individualitet inte är bättre än flockmentalitet, eller hur? Så övermänniskan är rimligen bättre, enligt den definition du anger i varje fall!

I grunden har han uppenbarligen rätt! Vilket är bäst; flockbeteende eller att var och en försöker styra enligt sin moraliska kompass? Svaret är nog tämligen uppenbart!

Ett fritt tänkande leder till en sund emotionell och intellektuell utveckling. Och en bättre kompass!

Även om det kan tyckas leda till kaos om alla försöker vara individer ökar den allmänna "sundheten" och leder till bättre beslut för alla.