2009-01-09

Ingen återhållsamhet - en unken ideologi

Den 29 december 2008 publicerades en artikel på newsmill av randianen Carl Svanberg. I artikeln hävdar han att Israel "inte bör ägna sig åt någon form av återhållsamhet". Detta i sig är ett ganska märkligt påstående, men grundar sig i att han anser att Israel har vad han kallar den "moraliska rätten" på sin sida.

Men ännu mer intressant blir hans syn på moraliskt ansvar/skuld: "De allra flesta palestinier i Gaza sympatiserar med de islamiska terrorister som ju startade detta krig mot Israel. De röstade ju till och med på dem. Därför har de rent moraliskt blod på sina händer. De har därför endast sig själva att skylla om de nu dör för "saken" (dvs deras önskan att utrota Israel). Detta är bara rättvisa."

Med detta (demokratiteoretiskt) populistiska synsätt så har vi som enskilda alltid moraliskt ansvar för vad andra gör. Om de allra flesta sympatiserar med en galen regim, så ska alltså även jag ha moraliskt ansvar för att alla andra har valt den galna regimen. Mitt ansvar ska rentav vara av den karaktären att någon annan stat ska ha rätt att mörda mig för att andra i min stat har valt den galna regimen. Det skulle bara vara "rättvist" om jag mördades, eftersom jag hade haft "rent moraliskt blod" på mina händer (undrar just hur sådant blod ser ut?). Denna teoretiska utgångspunkt är mycket långtgående, och jag undrar om hans utgångspunkt ens skulle vara riktigt ifall samtliga hade röstat på en "galen regim": Är det verkligen säkert att enskilda människors avsikter med deras rösthandling inte ska räknas? Varför måste Svanberg dra en sådan kollektivistisk slutsats?

Men enligt vilken rättviseteori är det då rättvist att mördas för att man bor i en stat där andra har röstat fram en galen regim? Enligt Nozicks syn på rättvisa? Nej, knappast. Enligt Nozick är livet okränkbart, oavsett det är israeliska eller palestinska liv vi talar om. Dessutom skulle sannolikt Nozick inte gått med på att vi som enskilda har några förpliktelser gentemot samhället på det sätt som verkar påskinas i artikeln. Inte heller är det fråga om klassisk distributiv rättvisa.

Frågan är då om det rör sig om den klassiska platonska rättviseidén: "Åt envar sitt" (eller "Jedem das Seine" som det stod på ingången till koncentrationslägret Buchenwald...). Onekligen verkar det ju så när man läser artikeln: Palestinier är moraliskt ansvariga för sådant som deras landsmän gör och säger, och därför ska heller ingen återhållsamhet visas mot denna grupp av människor. Mot en grupp människor som förtjänat att man inte ska visa återhållsamhet mot dem torde förstås allting kunna försvaras: Systematiska våldtäkter, mord, tortyr, fängelse utan rättegång m.m. De får klaga på sina landsmän istället, eftersom det är majoriteten som sett till att Israel har moralisk rätt att inte visa någon återhållsamhet mot enskilda civila palestinier.

Högerobjektivismen visar således våldets logik i sitt esse: Ingen återhållsamhet. Dogmer är viktigare än människoliv.

Artikelförfattaren gör dock en liten ansträngning för att inte verka helt omänsklig: "Israel bör därför avstå från att skada eller döda dem i den mån det är möjligt att göra det utan att det också sker på bekostnad av israeliska liv. Om man inte kan skona oskyldiga palestinier i Gaza utan att det sker på bekostnad av oskyldiga soldater eller civilas liv, då bör man inte avstå från att skada eller döda dem."

Men varför skulle Israel avstå från att göra det om Israel samtidigt inte ska visa "någon återhållsamhet"? Kanske gör han detta för att inte framstå som helt omänsklig, men det blir till priset av filosofisk förvirring. Det är som att hävda att ingen ska skonas, men samtidigt ska alla skonas. Om Israel moraliskt sett inte bör visa någon återhållsamhet mot palestinska civila, så kan man inte gärna med hedern i behåll samtidigt säga att Israel "bör" skona dem.

* * *

Dogmatiska läror riskerar alltid att skapa mer våld. Vad som krävs för fred är snarare en ideologi som bygger på att det är människor som är viktiga, inte principer. Det krävs mindre av ideologier som utgår från att allting är "antingen eller" (dvs. att det finns något sådant som enbart goda och enbart onda människor), och mer av ideologier som ser nyanser och utgår från verkligheten.

Då tror jag att möjligheterna till förståelse för olika människors utgångspunkter blir som bäst, och naturligtvis ska återhållsamhet mot människor visas, oavsett deras ursprung. Detta eftersom stater alltid bör respektera människovärdet; även i krig och konflikt bör vi visa humanitet så långt det är möjligt.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det verkar uppenbart att Svanberg värdesätter israeliska liv högre än palestinska. Detta är väl förvisso inte helt oväntat med tanke på hans högervridning, men det ställer sig i konflikt med hans försök att vara en bra filosof.

Jag blir lite nyfiken på var gränsen går för att en handling ska leda till att man tappar rätten till liv. Räcker det med att lägga en röst på ett parti som sedan använder våld?

Intressant vore ju att i så fall veta om Afghanistans armé rent moraliskt har rätt att döda civila amerikaner utan att visa någon återhållsamhet, eller om denna filosofiska specialregel bara gäller när det är araber som dör.

Anders Ekman sa...

Hej Johan!

Tack för kommentaren! Själv tycker jag att det är just hans randianska högertänkande som inte går ihop med det kollektivistiska skuldbegrepp som han använder sig av. Därför tycker jag att det är ganska förvånande att han anser att det är moraliskt rätt att oskyldiga människors liv går till spillo och att en stat har moralisk rätt att döda civila, oavsett deras inblandning i konflikten.

En rimligare ståndpunkt från en klok högertänkare borde ha varit att livet alltid är skyddsvärt och att staten inte kan ta sig moraliska rättigheter som innebär att kränka andra människors liv.

Men detta gör ju inte Svanberg, han försvarar istället parollen "åt envar sitt" och dödande av civila om det sker i den av honom moraliskt berättigade statens namn. Inte helt oproblematiskt, skulle jag anse.

Ja, helt klart har man ju "rent moraliskt blod" på sina händer om man har röstat fel. Du tappar rätten till ditt liv, om majoriteten inom en stat som du tillhör med tvång beslutar någonting som leder fram till något som är moraliskt klandervärt. Mer intressant är om han också menar att du har "rent moraliskt blod" på dina händer ifall du röstat på ett helt annat parti, eller inte röstat alls.

Kanske är du ett barn på fem år. Av hans artikel torde framgå med all tydlighet att ditt liv inte heller då bör skonas. Ingen återhållsamhet bör gälla.

Jag tror att Svanberg inte skulle hålla med om att Afghanistans armé skulle ha någon sådan rätt, och då med utgångspunkt i att regeln om ingen återhållsamhet mot människoliv antagligen bör gälla endast för moraliskt berättigade stater och arméer. Vilka kriterier han använder sig av för att komma fram till detta är i dagsläget (också) höljt i dunkel.

Mvh
Anders

Tobias Malm sa...

Bra inlägg och intressanta kommentarer. Antagligen, tror jag, skulle han skulle lägga stor vikt vid vilka som "började" i frågan om en armé är berättigad att avstå från återhållsamhet. Antagligen skulle han anse att eftersom det var araberna som "började" i och med 9/11, får de skylla sig själva lika mycket som Palestinierna när USA invaderar.

Nåväl, jag har en ny blogg på adressen http://yttranden.wordpress.com. Jag länkar dig därifrån och du får gärna göra mig samma tjänst om du har den goda lusten!

Mvh,

Tobias Malm

Anonym sa...

Anders:
Jag tycker du begår ett fundamentalt misstag! Du försöker kombinera filosofi på individuell nivå med internationell realpolitik. Det går inte!

Israel har givetvis ingen nytta(eller möjlighet) att ägna sig åt hårklyverier betr. vilka palestinier som röstat eller inte röstat på Hamas!

För att din filosofi skall ha relevans i diskussionen så MÅSTE den vara användbar i ett politisk/militärt verkligt sammanhang. Men att filosofera på invividnivå är dömt att ger helt fel resultat på denna konflikt!

Inte förrän du lyfter nivån till samhällsnivå kan du nå vettiga resultat med filosofin. Vettiga=tillämpbara!

Israel attackerades i 8 år ensidigt av raketbeskjutningar från Gaza. Dom MÅSTE ge igen. Varför? Annars skulle angreppen urarta till fullständig hämningslöshet! Och detta efter att Israel "bytt" land (Gaza) mot fred! Ge dom fingret och dom kräver hela handen! Ge dom sen handen och dom kräver hela dig! Hamas VILL radera Israel från kartan. Tro inget annat!

Självklart har palestinierna ansvar för att ha valt Hamas! Vem annars? Vi vet att dom talar med våldets språk, du måste tala med dom på det språk dom bäst begriper!
Det här är ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Ett tydligt budskap till palestinierna, fortsätt beskjut Israel och det blir värst för er själv. Det är väsentligt att detta budskap går hem.

Människoliv är INGET heligt! Hur mycket du och många andra vill tro det! Har ALDRIG varit det heller, i vart fall inte i konflikter.
Det är också en felaktig presumtion!

Vi måste trots allt diskutera verkligheten och inte någon verklighetsfrämmande utopi. Det gagnar ingen.

Som jag ser det så har Israel anledning att frukta mer angrepp ju mer land som ges bort. Åtminstone i dagsläget och med fallet Gaza som exempel.

Men förr eller senare måste det återlämnas, men i ett läge där Israels säkerhet och existens inte äventyras.

Det är helt enkelt inte fruktbart eller meningsfullt att använda filosofiska begrepp som är värdelösa och oanvändbara för politikerna och militärerna.

Återhållsamhet när de är bäst, våld när de är bäst. Tyvärr är jag mycket mer benägen att tro att våldet ger bäst resultat då och idag.